helmikuu 2022 archive

Kevään 2022 toiminta

Klubin kevään toiminta jatkuu 24.3.2022 klubin sääntöjen mukaisella kevätkokouksella. Muu kevään toiminta pyritään sopeuttamaan vallitsevan korona tilanteen mukaan. Klubbens veckomöten inleds 24.3.2022 med klubbens stadgarenliga vårmöte. Vårperiodens övriga verksamhet syftas forstsätta anpassat till corona läget. Hallitus – Styrelse