Vaasan eteläisen rotaryklubin tavoitteet 2020-2021

 

ROTARY AVAA MAHDOLLISUUKSIA

 1. Viikkokokousesitelmät ja vierailut
  Klubi järjestää kokouksen viikottain. Loma- ja juhlaviikoilla kokous voidaan kuitenkin olla pitämättä siten, kuin hallitus tarkemmin päättää. Korostetaan myös mahdollisuutta kutsua vierailijoita pitämään alustuksia.
  Pyrimme yhdessä muiden paikallisten klubien kanssa järjestämään ainakin yhden yhteisen viikkokokouksen, jossa pidettäisiin korkeatasoinen esitelmä ajankohtaisesta aiheesta.
  Tavoitteena on lisäksi järjestää vierailuja jäsenten esittämin mielenkiintoisiin kohteisiin.
 2. Vaasan Rotaract klubin tukeminen
  Jatketaan Rotaract klubin toiminnan tukemista entiseen tapaan. Olemme sinne aktiivisesti yhteydessä. Pyrimme saamaan sieltä nuoria jäseniä klubiimme.
 3. Kansainvälistyminen
  Pyrimme löytämään kansainvälisen ystävyysklubin esim. Uumajasta ja kutsua sen edustaja klubimme vieraaksi Vaasaan.
 4. Vaasan eteläisen rotaryklubin rekisteröinti ja klubin säännöt
  Klubimme rekisteröidään yhdistysrekisteriin ja uudet säännöt hyväksytetään PRH:ssa. Uudet säännöt otetaan käyttöön toimintakauden alussa.
 5. Klubin hallinto
  –viikkokokoukset torstaisin klo 11.45 Ravintola Fondiksen Nicolai-kabinetissa
  –klubin hallitus kokoontuu kuuden viikon välein (8.8., 18.9., 30.10., 4.12.)
  –klubineuvottelu 2 kk:n välein yhdessä Vaasanseudun muiden klubien presidenttien kanssa

 

Vasa södra rotaryklubbs målsättningar 2020-2021

 

ROTARY ÖPPNAR VÄRLDEN

 1. Veckoföredrag och besök
  Klubben organiserar möten varje vecka. Under semesterveckor och helger kan mötena dock inhiberas så som styrelsen närmare bestämmer. Vi understryker möjligheten att även inbjuda gästföreläsare.
  Vi strävar till att arrangera åtminstone ett gemensamt veckomöte med de andra lokala klubbarna med ett högklassigt föredrag om ett aktuellt ämne. Därtill är målsättningen att av medlemmarnas initiativ ordna besök till intressanta besöksmål.
 2. Stöd för Vasa Rotaract-klubben
  Vi fortsätter att stöda Rotaract-klubben som tidigare. Vi har aktiv kontakt med klubben. Vi strävar till att få unga medlemmar från Rotaract till vår klubb.
 3. Internationalisering
  Vi försöker hitta en internationell vänklubb, t.ex. i Umeå och inbjuder klubbens representanter till Vasa.
 4. Klubbens registering och stadgar
  Vår klubb skall registreras i föreningsregistret och nya stadgar skall godkännas av PRH. Klubbens nya stadgar tas i bruk i början av denna verksamhetsperiod.
 5. Klubbens administration
  – klubbens veckomöten hålles torsdagar kl 11.45 på Restaurang Fondis, Nicolaikabinettet
  – klubbens styrelse sammanträder med sex veckors mellanrum (8.8., 18.9., 30.10., 4.12.)
  – klubbrådplägningar varannan månad tillsammans med presidenterna i de andra klubbarna i Vasanejden