Viikkokokoukset/Veckomöten

Vaasan Eteläisen RC:n hallitus on päättänyt peruuttaa lokakuun ja marraskuun 2020 viikkokokoukset nopeasti heikentyneen korona -tilanteen takia. Joulukuun osalta hallitus tekee ratkaisun marraskuun kokouksessaan. Vuosikokous pyritään järjestämään verkkokokouksena 29.10.2020. tilinpäätöksen osalta. Hallitus tiedottaa jäseniä sähköpostitse.

Vasa Södra RC styrelsen har beslutat att inställa alla veckomöten i Oktober och November 2020 pga den snabbt försvårade Korona situationen. Styrelsen kommer att besluta om verksamheten i December på styrelsemötet i November. För bokslutets del syftas årsstemman hållas som nätmöte 29.10.2020. Styrelsen informerar medlemmarna per e-post.

Hallitus – Styrelsen